Lúc bé, tưởng khóc là buồn,.. bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được…, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn…. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay,… bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình…. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người,… đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, …sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. …Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, ….lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay …. .

Tháng 5/2012…Oh Jesus…lòng tin của con đã mất!
If I knew that day would be the last time that I was seeing you… The last time we were talking , I certainly wouldn’t told you how much I love you and wouldn’t begged you to stay…!

Advertisements