Truyện audio mới phát hành của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn với nhan đề “Hồng nhan” qua giọng đọc của Hồng Đào và chính tác giả.

Advertisements