Blog này chỉ có nhạc và vi tính mà thôi…có nhàm chán khg?Photobucket..post xong gòi đi …rồi Photobucket Thêm 1 album của Ernesto Cortaza thư giãn cuối tuần nhe.

01.Colors 3:23
02.Dreamer 3:12
03.Just Another 2:45
04.One Life, One Love 4:39
05.Hidden Beauty 3:54
06.Bridge of Sighs 3:11
07.One More Day 3:50
08.Tale of an Errant Soul 4:04
09.Mellow Eyes 3:12
10.Anna Ernesto Cortazar 3:46

Advertisements