Truyện đọc với nhan đề May mà có em của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn được trình bày qua sự diễn đọc của chính tác giả và Hồng Đào…Mời các bạn thưởng thức.

Advertisements