Căn nhà số 24 dzo chính tác giả cùng với Hồng Đào và Kỳ Duyên diễn đọc…mời các bạn thưởng thức.

Advertisements