Tối ngày An cứ nghe ba cái nhạc rì rào…rì rầm..nước..mưa…gió..nhỏ bạn Kgiao của An nó ngán như cơm nếp…nhỏ này sắp có sui gia rồi mà chí chóe như con chim chích chòe vậy đó…cứ suốt ngày hót líu lo…nó vui cũng hót…buồn cũng hót y chang…chẳng phân biệt được…hum nay An chơi cái album này của 4 em “The Bond band” cho nó vừa nghe vừa nhún nhảy nha…4 em khg những đẹp…sexy dzã man…mừ còn chơi nhạc rất điêu luyện…nếu tôi là đàn ông thì cũng ước ao 1 lần được 4 em bu quanh dù chỉ để chụm đầu tán dóc…được vậy xong rồi ngã lăn đùng ra chết cũng đã cái đời này rồi…Chậc…con nhà ai khéo sanh mừ cũng khéo dạy ghê…great.

Pulpit rock
Pulpit rock

Advertisements