Có ai biết bao lâu nay em tìm gì không ? ..2 chữ thôi ..” Anh ơi …! ” 2 chữ đó sao khó khăn quá …thế mà em cứ bảo với mình rằng …..không có chuyện gì làm khó em được …thất bại quá.Photobucket

Photobucket

Advertisements