Đôi khi bạn cũng phải sụt sịt, hắt xì vài cái, tự dưng đều đó sẽ giúp bạn biết lo cho sức khoẻ mình hơn, biết ăn uống luyện tập điều độ hơn.

Advertisements