Pulpit rock
Con Bà Tám

Con Cá Chết Dại
Đường Về Quê

Hai Cõi U Minh
Lũ Trẻ Chăn Trâu

Mây trời và rong biển
Một Chuyện Khó Tin

Ngày Xưa Tháng Chạp
Ngó Lên Sở Thượng

Người Đi Đêm
Trong Lòng Bàn Tay

Advertisements