Lạy Mẹ Maria!
Con cũng đã dâng lên Mẹ cả tháng năm của con với sự tín thác mẹ sẽ đỡ nâng, ủi an va che chở cho con. Những hồng ân, những ơn huệ con nhận được từ Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ thì rất nhiều.
Nhưng chỉ có một điều rất nhỏ mà mẹ muốn con và cả Giáo Hội cùng làm thì chúng con lại thờ ơ và rất vô tâm. Đó là việc cầu nguyện cùng Mẹ, việc tôn sùng Mẫu Tâm, lần hạt mân côi và ăn năn tội lỗi. Có phải con, chúng con làm cho Mẹ buồn nhiều vì chún con quá không Mẹ?
Mẹ ơi! Với phận chúng con là những người trần thế, vẫn còn chịu nhiều những cám dỗ về vật chất. Những cám dỗ của trần gian này mà chúng con đã không vượt qua được. Chúng con đã quá yếu đuối. Chúng con xin Mẹ thứ lỗi cho chúng con. Và chúng con xin Mẹ cầu bầu nhiều hơn cho chúng con để chúng con vượt qua những cám dỗ nơi gian trần này.

Advertisements