Truyện ngắn của Khái Hưng với nhan đề “Hồn bướm mơ tiên” qua sự diễn đọc của nhóm đọc truyện Thanh Toàn audio book…Post cho Ca đó…xem kìa…có bướm…có tiên bằng thịt đàng hoàng nhe.:D

Hồn bướm mơ tiên

Pulpit rock

Advertisements