Mời các bạn thưởng thức tập hồi ký của tác giả Trần Trung Quân với nhan đề ” Trong lòng địch” qua giọng đọc Quan Hưng
Hãy nghe Hồi ký Trong Lòng Địch để biết xác thực về dã tâm thú tính của vc, chủ mưu dùng Phật giáo để đánh đổ nền đệ nhất VNCH, sát hại hai anh em ông Diệm, Nhu và mục tiêu sau cùng là cưỡng chiếm miền Nam VN bằng vũ lực với sự tiếp tay của những người đội lốt thầy tu chùa Ấn QuangAdvertisements