Sáng chủ nhật…thời tiết u ám quá…muốn đi ra ngoài mà sợ lạnh…sợ mưa…Ngoài kia mưa đang lất phất chỉ đủ để ướt đường thôi…đã lâu lắm rồi, Melbourne khg có mưa lớn…Chừ ngồi đây gõ cóc cóc và nghe nhạc thôi.

Advertisements