Đây là album cuối cùng tựa đề Lovers Rendezvous của Giovanni Maradi mà An dã sưu tầm ..như đã hứa rằng An post hết 3 CD ..và đã post 2 cái ..đây là cái cuối cùng với hình phong cảnh .. các anh , chị thưởng thức nha .


http://apps.rockyou.com/rockyou.swf?instanceid=153029940&ver=102906

Advertisements