Hôm nọ post CD này số 1 ..bây giờ là CD2 …Album Lovers Rendezvous By Giovanni Marradi .

Photobucket

Advertisements