Có tất cả 3 CD mà An sưu tầm từ woim.net ..post từ từ há ..mới các bạn cùng thưởng thức những album thể loại New Ages này mổi khi cần thư giãn …hay hoặc muốn yên tịnh 1 mình .

Photobucket

Advertisements