CD Gracefully by Giovanni Marradi với thể loại instrumental ..nhưng cũng nhẹ nhàng ..khg có rầm rầm kiểu của Yanni ..thử nghe xem nhá .

Photobucket

Advertisements