Một thể loại khác của Giovanni Marradi ..cũng khg phải là khó nghe lắm …đây chỉ là collection .

Photobucket

Advertisements