Bây giờ là tea time …An bưng tách trà ra sân ngồi gõ và post cái playlist này hồi tối An làm…nghe Giovanni cũng nhiều mà lâu nay bỏ sót album này…Các bạn nghe thử xem…hay lắm đó…An nghe mà mềm cả người ra như say vậy đó.


Advertisements