Xin ngài thương xem con đây, một người con tội lỗi , đã phụ mối tình cha.
Xin cho con quay trở về , cho ăn năn thật lòng , đáp lại tình cha yêu.


Advertisements