Mất liên lạc..thế là kiếp này lỗi hẹn rồi.
Ngọc Hạ và Trần Thái Hòa hát liên khúc này hay ghê.

Photobucket

Advertisements