Chúa biết hết, nghe hết và…rất buồn…!

Advertisements