Mọi chuyện bây giờ chỉ 1 chữ thôi …Câm.

Photobucket

Advertisements