Bây giờ khg phải là relaxing nữa …mà phải tăng dose thành Deep relaxing mới đủ ép phê ….ôi ..đời đến là mệt nhoài với đủ thứ lo toan ..quay qua ..quay lại ..ngày nối ngày ..tháng nối tháng …năm nối năm …chưa kịp làm gì cả ..chưa thành sự gì cả là mình đã vội già ..già ngay cả khi đang còn trẻ …Chậc chậc ..cuối năm đã gần kề với bao nhiêu thứ phải tính cho xong …xong để còn ngừng thở nữa chứ ..thở hoài ..mệt quá .

Photobucket

Advertisements