Đã có post tiểu thuyết Bỏ vợ của tác giả Hồ Biểu Chánh rồi…chừ chơi luôn bộ Bỏ Chồng , đồng tác giả nha…Các bạn đang nghe audio Bỏ Chồng do Yên Như diễn đọc.

“Bỏ chồng” – Hồ Biểu Chánh.Advertisements