Con viết lại nơi đây lời cầu nguyện hằng đêm của con ..
Xin cho con biết thương yêu những người chung quanh con ..như ngài đã thương con.
Xin cho con biết tha thứ cho những ai đã làm tổn thương đến con …cũng như Ngài đã tha thứ cho con.
Xin Ngài chúc lành cho người thân của con ..bạn bè…và đồng loại của con.
Xin Ngài chúc lành cho những linh hồn mồ côi…những người nghèo khổ, bệnh tật …và…cho cả những người đã qua đời.
Xin Ngài chúc lành cho cha mẹ đỡ đầu của con…Xin Ngài chúc lành cho người bạn tri âm của con.
Xin Ngài chúc lành cho người anh của con…và xin Ngài chúc lành cho bạn tri kỹ của con …Xin Ngài giữ gìn họ ..mọi nơi ..mọi lúc.
Xin Ngài cho con thêm nhiều nghị lực và can đãm để con đương đầu với những thử thách của cuộc sống. Amen!


Advertisements