Truyện ngắn : Từ hôn đdược tác giả viết tại Vĩnh Hôi năm 1937 ..truyện nói về 2 chữ ” liêm sĩ ” ..vì liêm sĩ mà phải từ hôn …truyện được đọc lại với các giọng đọc quen thuộc Thy Mai, Kim Phụng, Thuỳ Lan, Thanh Bình, Huy Hồ , Hà Thao, Anh Duy

Photobucket

Advertisements