Tác phẩm ” Lạc Đường ” của tác giả Hồ Biểu Chánh được viết tại Khánh Hội 1937…mời các bạn nghe lại tiểu thuyết này qua các giọng đọc Nam Anh, Trần Anh và Thổ Ty

Photobucket

Advertisements