Cuối tuần…chơi bời khg hà…đi dạo shop mõi chân…mệt ơi là mệt…..về nhà mở nhạc rầm rầm và phè cánh nhạn ra ngủ 1 giấc cho đã thôi.
Piano Hits For A Romantic Nights 1

Piano Hits For A Romantic Nights 2

Advertisements