Tác giả: Miên Du Ðàlạt
Thy Lan và Hoàng Đạo diễn đọc trên SàiGòn Hải Ngoại Radio – Dallas

Photobucket


Mua thu nao dua nguoi tinh di bien biet (1 tracks) by anhoai76 – MixPod.

Advertisements