Để làm cái playlist này từ A đến Z…mình đã tốn hơn 5hrs đó nhe các bạn. Thấy mình rảnh ghia hông? :D…làm ba cái code rồi trang trí…hời ơi..nhức cái sọ dừa lắm đó…các bạn đừng thèm bắt chước nhe….phewwwwww

Giovanni Marradi – Romantique (2002)

Advertisements